Aanbestedingsrecht

Van der Doe Advocatuur adviseert aanbestedende diensten over de te volgen aanbestedingsprocedure en begeleidt hen bij de uitvoering daarvan. Ook adviseert Van der Doe Advocatuur inschrijvers over de juiste wijze van inschrijving bij een aanbesteding om hun kansen op een gunning van het project te optimaliseren.

Ontstaat vervolgens discussie over bijvoorbeeld de geldigheid van de inschrijving, een gebrekkige motivering van een gunningsbeslissing, onjuiste toepassing of uitleg van selectie of gunningscriteria, dan pakt Van der Doe Advocatuur door om uw belangen te waarborgen, al dan niet middels een procedure (in kort geding).

Contractenrecht

Als partijen met elkaar een overeenkomst aan willen gaan, is het van groot belang dat zij alles wat zij met elkaar willen afspreken, duidelijk en niet voor meerdere uitleg vatbaar, op papier zetten. Partijen kunnen alles afspreken, zolang ze maar van elkaar begrijpen wát ze afspreken. Een goed contract verdwijnt in een la en komt daar pas uit als partijen van mening verschillen over hun verplichtingen jegens elkaar of anderen.

Een contract wordt opgesteld om duidelijkheid te scheppen in conflictsituaties. Het volledig uitwerken van de diverse voorwaarden en verantwoordelijkheden is dan ook een must. Bij Van der Doe Advocatuur rust geen taboe op het benoemen van alle relevante zaken in een contract.

Van der Doe Advocatuur begeleidt partijen bij het uitonderhandelen en opstellen van contracten. Bijkomend voordeel is dat direct kan worden doorgepakt indien een juridisch conflict onverhoopt onvermijdelijk is.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende soorten overeenkomsten en mogelijke conflictsituaties. Van der Doe Advocatuur begrijpt waar u als ondernemer tegenaan loopt, adviseert u en staat u naar behoefte bij.

Van der Doe Advocatuur is uw sparringpartner bij het bepalen van uw juridische strategie als ondernemer in (dreigende) conflictsituaties, zowel intern (binnen uw eigen onderneming) als extern met derde-partijen (opdrachtgevers, afnemers, leveranciers, instanties en toezichthouders) . Daarnaast schuift Van der Doe Advocatuur aan uw zijde aan bij de onderhandelings- of bestuurstafel.

Indien een procedure onvermijdelijk is, staat Van der Doe Advocatuur voor uw belangen bij iedere (gerechtelijke) instantie.

Incassorecht, beslag- en executierecht

Van der Doe Advocatuur incasseert uw openstaande facturen of staat u bij in het geval u wordt aangesproken door schuldeisers. Waar nodig wordt voor u een executoriale titel gehaald, (conservatoir) beslag gelegd of het faillissement van uw schuldenaar aangevraagd.

Bij de incassering van uw facturen heeft Van der Doe Advocatuur een duidelijke en resultaatgerichte aanpak, waarbij altijd een kostenafweging wordt gemaakt en de verhaalsmogelijkheden in beeld worden gehouden.Wilt u een beroep doen op mijn expertise?

Neem contact op