Heldere afspraken

Van der Doe Advocatuur maakt samen met u een plan van aanpak voor uw zaak. De mogelijkheden in uw zaak, met daarbij een overzicht van de voor- en nadelen, worden direct uiteengezet.

Nadat wij uw zaak uitvoerig met elkaar hebben doorgenomen, bespreek ik met u de diverse scenario’s en de daarbij behorende doorlooptijd, succeskansen en kosten. Vervolgens adviseer ik u over de in mijn optiek beste strategie. Het spreekt voor zich dat ú het laatste woord heeft en uiteindelijk bepaalt of, en zo ja op welke wijze, ik voor u aan het werk ga.

Van der Doe Advocatuur werkt met voorschotnota’s en tussentijdse afrekeningen. U ontvangt op ieder gewenst moment een gespecificeerd overzicht van de aan uw zaak bestede uren. Zo houdt u zicht en controle op de totale kosten van uw zaak.Wilt u een beroep doen op Van der Doe Advocatuur?

Neem contact op